ISPITNI ZRAČNI JASTUCI (BALONI, ČEPOVI)


 • ispitni zračni jastuk 2,5 bara sa premosnicom 1” za primjenu na cijevima od 100 – 200 mm
 • ispitni zračni jastuk 2,5 bara sa premosnicom 2” za primjenu na cijevima od 200 – 400 mm
 • ispitni zračni jastuk 2,5 bara sa premosnicom 2” za primjenu na cijevima od 350 – 600 mm
 • ispitni zračni jastuk 1,5 bara sa premosnicom 4” za primjenu na cijevima od 600 – 1200 mm

STANDARDNI ZRAČNI JASTUCI (BALONI, ČEPOVI)


 • fleksibilni standardni zračni jastuk 2,5 bara za primjenu na cijevima od 100 – 200 mm
 • fleksibilni standardni zračni jastuk 2,5 bara za primjenu na cijevima od 150 – 300 mm
 • fleksibilni standardni zračni jastuk 2,5 bara za primjenu na cijevima od 200 – 400 mm
 • fleksibilni standardni zračni jastuk 2,5 bara za primjenu na cijevima od 350 – 600 mm
 • fleksibilni standardni zračni jastuk 2,5 bara za primjenu na cijevima od 500 – 800 mm
 • fleksibilni standardni zračni jastuk 1,5 bar za primjenu na cijevima od 600 – 1200 mm
 • fleksibilni standardni zračni jastuk 1,5 bar za primjenu na cijevima od 800 – 1400 mm

DODATNA OPREMA


 • adapter Storz D za za punjenje i mjerenje dionice vodom za jastuke sa premosnicom 1”
 • adapter Storz C za za punjenje i mjerenje dionice vodom za jastuke sa premosnicom 2”-
 • adapter Storz A za za punjenje i mjerenje dionice vodom za jastuke sa premosnicom 4”
 • sigurnosni regulator pritiska (manometar) do 2,5 bara za punjenje pneumatskog čepa-
 • sigurnosni regulator pritiska (manometar) do 1,5 bar za punjenje pneumatskog čepa
 • set crijeva sa brzim spojnicama za punjenje pneumatskih čepova

Ostale dimenzije čepova kao i ostala oprema za brtvljenje i ispitivanje dostupna je na upit.

NAPOMENA: Na ovom linku možete skinuti upute za korištenje pneumatskih čepova. Upute su na hrvatskom i engleskom jeziku.

OBAVEZNO prije korištenja opreme pročitajte upute radi vlastite sigurnosti i ispravne upotrebe kako ne bi došlo do teže ozljede ili smrti korisnika ili oštećenja opreme. Obavezna dostava bjanko zadužnice prije preuzimanja opreme. Za dodatna pitanja i informacije o drugim dimenzijama pneumatskih čepova nas slobodno kontaktirajte putem telefona ili e-maila

.