TEHIND d.o.o. Laboratorij
Laboratorij ispunjava zahtjeve za siguran rad u skladu s važećom zakonskom regulativom u Republici Hrvatskoj, te svoju djelatnost obavlja u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017.
  • ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda, sukladno normi HRN EN 1610:2015

  • ispitivanje tlačnih cjevovoda (vodovodna i hidrantska mreža), sukladno normi HRN EN 805:2005

  • ispitivanje spremnika za fluide (separatori, taložnice, vodospreme i ostalo), sukladno normi HRN EN 1508:2007

  • inspekcijsko snimanje gravitacijskih cjevovoda CCTV kamerom, sukladno normi HRN EN 13508-2:2011

Ispitivanje gravitacijskih cjevovoda    

Ispitivanje tlačnih cjevovoda    

Ispitivanje spremnika za fluide    

Insp. snimanje robot kamerom    

Prodaja VETTER čepova    
___________________________________________________
Copyright © 2014 Tehind d.o.o. Sva prava pridržana.
TEHIND d.o.o.
Laboratorij
O nama

Tvrtka TEHIND utemeljena je 2007. godine.
Glavna djelatnost tvrtke je ispitivanje građevnih proizvoda i sanacija cjevovoda bez otkopa te ekskluzivna prodaja njemačkih pneumatskih čepova VETTER.
Poslujemo već dugi niz godina, što je rezultat kvalitetnog i brzog izvođenja radova te povoljne cijene. Naše osoblje je stručno te se neprestano usavršava kako bi se osiguralo profesionalno i učinkovito ispitivanje u području rada. Uz stručno osoblje, raspolažemo i suvremenom opremom i velikim brojem strojeva za izvršenje svakog posla iz područja svoga rada. Zadovoljstvo klijenata nam je uvijek na prvom mjestu jer nam to omogućava daljnju suradnju i dobre preporuke.
Radimo ispitivanja i atestiranja:
- gravitacijskih cjevovoda
fekalna kanalizacija
oborinska kanalizacija
tehnološka kanalizacija
- tlačnih cjevovoda
vodovodna mreža
hidrantska mreža
crpne stanice
i ostalo
- ispitivanja spremnika za fluide
separatori
taložnice
septičke jame
vodospreme
i ostalo
- snimanje cjevovoda CCTV kamerom
fekalna kanalizacija
oborinska kanlizacija
mješovita kanalizacija

Ispitivanja radimo za tehničke preglede, za ishođenje vodopravne dozvole i za ostale Vaše potrebe.
KONTAKT
091 9797 555
tehind@tehind.hr
DOWNLOAD    

Klikom na ime obrasca možete ga    
preuzeti na svoje računalo.    
Obrasci su u PDF formatu.    

Zahtjev za ispitivanje prema:    
HRN EN 13508-2    
HRN EN 1610 V    
HRN EN 1610 Z    
HRN EN 805    
HRN EN 1508    
    
Anketa o zadovoljstvu kupca    
    
Pritužba kupca    

___________________________________________________